Til forsiden

Ejendomsservice ........

Vi henvender os til:

TLF: 22513472 ...

Faste tilbud gives!

 • Ejer-/ og andelsboligforeninger

 • Gårdlaug

 • Ejendomsadministratorer

 • Ejendomsmæglere

 • Advokater

 • Bestyrelser

 • Virksomheder

 • Forretningsindehavere


Har du brug

for professionel
hjælp til erhvervsopgaver?
Vi kan løse alt fra mindre opgaver, som at fjerne
pap eller miljøaffald fra ejendomme,
virksomheder eller butikker,
til at lave serviceaftaler
om pasning af et større
eller mindre erhvervs eller ejendomsarealer,
med eller uden bygninger.
Typiske arbejdsopgaver

 • Tilsyn og kontrol med lys, udskiftning af pære, porte, låse, skader på bygninger m.v.
 • Ekstra tilsyn efter storm, tørke, store regnskyl, eller snefald
 • Rottebekæmpelse og bekæmpelse af andre skadedyr
 • Fejning, opsamling, og renholdelse
 • Oprensning af kloakker, riste, lyskasser og tagrender
 • Bestilling af - og tilsyn med håndværkere
 • Tilsyn af - og oprydning i renovation. Bestilling af tømninger
 • Dørtelefonanlæg
 • Fjernelse af grafitti
 • Aflæsning af forbrugsmålere
 • Samt mange andre forefaldende opgaver